Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels:

 1. A. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van De Visser Personaltraining & Groepstraining , is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer .
  B. De Visser Personaltraining & Groepstraining  en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, en/of Deelnemer .
  C. Het Lid, en/of Deelnemer  zal zowel De Visser Personaltraining & Groepstraining als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
  D.  De Visser Personaltraining & Groepstraining aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, en/of  Deelnemer .
  E. Bij contractbreuk van het lid, en/ of deelnemer geeft De Visser Personaltraining & Groepstraining geen geld terug.

 

Opzeggen:

 • Een abonnement kan niet vroegtijdig worden gestopt.
 • Bij opgaven en dus het stop zetten van een Personal of Smallgroup-trainingstraject en of Bodyfit abonnement, kunnen wij geen geld terug geven of verrekenen. Dit in verband met het totaal bedrag wat is aangepast op de grote van de groep, de vooraf vastgelegde lessen en de eventuele korting bij bijvoorbeeld een jaar abonnement bij de Bodyfit.
 • Bij onverwachte langdurige (minimaal zes weken achtereen volgend) blessures en of langdurig ziek zijn (minimaal zes weken achtereen volgend), kan er wel vroegtijdig gestopt worden met het Personal of Smallgroup-trainingstraject. Hier komen wij u tegemoet met 50 % van het één maandbedrag. Als het Personal of Smallgroup-trainingstraject op dat moment nog langer duurt dan duurt dan 3 maanden, komen wij u tegemoet met 50 % van twee maandbedragen.
 • Het opzeg termijn bij elk abonnement bedraagt 30 dagen.

 

Verplaatsen/ inhalen:

 • De geplande Personal of Smallgroup-training(en) staan vast en kunnen niet zomaar worden verzet. Wil je een les verplaatsen moet dit altijd in overleg gaan met de desbetreffende trainer en eventuele mede sporters.
 • Als de Personal of Smallgroup-training(en) niet kan worden verplaatst en de verplaatsing is aangevraagd door de sporter zijn wij genoodzaakt de desbetreffende les in rekening te brengen.
 • Er kan maar eens in de drie maanden een Personal of Smallgroup-training(en) worden ingehaald op de daarvoor vastgestelde les, behalve bij een goede reden zoals; code rood (het weer), overlijden van naasten of begrafenissen. Tevens moet dit wel minimaal een week van te voren aangegeven zijn en besproken.

 

Bodyfitlessen:

 • Tijdens de Bodyfit lessen hanteren wij een beleid van minimum van 4 en maximum van 25 sporters in de les.
 • De Visser Personaltrainingen & Groepstrainingen staat achter zijn programma en willen daarom niet in associatie worden gebracht met andere product(en)/programma(’s). Daarom is het niet toegestaan om onze naam (bedrijf en/of perso(o)n(en)) te koppelen aan product(en)/ programma(’s) waar wij geen toestemming voor geven.
 • Voor elke les moet u zich aanmelden voor de juiste les in de ©PersonalTrainerApp nadat er een account is aangemaakt.
 • Persoonlijke informatie wordt niet gedeeld aan derden. Alleen indien nodig met werknemers van het De Visser Personaltrainingen & Groepstrainingen
 • Alle trainingen mogen zonder toestemming van de klant overgenomen worden door een werknemer van De Visser Personaltrainingen & Groepstrainingen. Dit wordt wel van tevoren gedeeld met de desbetreffende klant(en).
 • De prijzen zijn zorgvuldig uitgekozen en onderhandelen is niet mogelijk.
 • Het betalen bedrag moet voor de eerste les overgemaakt zijn naar het desbetreffende rekeningnummer.

 

Personal/ Smallgroup-training:

 • Tijdens de Personal en Smallgroup trainingen is een handdoek verplicht.
 • De geleende spullen zoals bijvoorbeeld bodypump spullen, dienen in de meegegeven staat weer terug gebracht te worden na trainingsperiode bij de laatste les.
 • De Visser Personaltrainingen & Groepstrainingen staat achter zijn programma en willen daarom niet in associatie worden gebracht met andere product(en)/ programma(’s). Daarom is het niet toegestaan om onze naam (bedrijf en of perso(o)n(en)) te koppelen aan product(en)/ programma(’s) waar wij geen toestemming voor geven.
 • Persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden. Alleen indien nodig met werknemers van De Visser Personaltrainingen & Groepstrainingen.
 • Alle trainingen en metingen mogen zonder toestemming van de klant overgenomen worden door een werknemer van De Visser Personaltrainingen & Groepstrainingen. Dit wordt wel van tevoren gedeeld met de desbetreffende klant(en).
 • De prijzen zijn zorgvuldig uitgekozen en onderhandelen is niet mogelijk.
 • Het eerste betalen termijnbedrag moet voor de eerste les overgemaakt zijn naar het desbetreffende rekeningnummer.